Copper dollarsQuotation
ProductList PricePrice
1937 Republic of China Chiang Kai-shek World War II medals coin -15081605114331 $99 $80
Rare!! 1936 Sun Yat-sen(Jin&Jin Jin)10 cents 2 nickels coins -14051305114267 $120 $99
Rare!! 1898 guang xiu 24y Kiang Nan Machine Manufacturing test coin -14051305114266 $200 $180
Rare!! 1918-1924 Chinese Sichuan warlord (Xiongke Wu)Lion medals coin -14051305114265 $200 $160
Rare Alphabet wrong version AN-HWEI GUANG XIU YUAN BAO 10 CASH COPPER -14033118515352 $50 $40
Rare wrong version(CASHES)FOO-KIEN GUANG XIU YUAN BAO 10 CASH COPPER -14032607140951 $50 $40
Rare Pattern shift Wrong ver 1900 GUANG XIU(KWANG-TUNG)TEN CASH COPPER COIN -14022204154747 $30 $25
Rare Pattern shift Wrong ver 1906 GUANG XIU(PEI-YANG)10 CASH COPPER COIN -14022204154746 $30 $25
Rare Pattern shift Wrong ver 1903 GUANG XIU(CHEN-KIANG)10 CASH COPPER COIN -14022204154745 $30 $25
Rare Pattern shift Wrong ver 1902 GUANG XIU(HU-PEN)Center Plum 10 CASH COPPER COIN -14022204154744 $30 $25
Rare Pattern shift Wrong ver 1909 XUAN TONG(ER)HU-POOTAI-CHING-TONG-BI 10 CASH COPPER COIN -14022204154743 $30 $25
Rare Pattern shift Wrong ver 1906 GUANG XIU(CHUAN)TAI-CHING-TONG-BI COPPER COIN -14022204154742 $30 $25
1925 Republic of china 14Y Shan-Gan 100 cash copper coin -14022020035141 $30 $25
1889 Gaung Xiu 14Y Gui-Zhou(QIAN BAO)copper coin -14022020035140 $50 $30
1926 ROC 15Y GAN-SHU-TONG-BI 50 cash copper coin -14022020035138 $25 $20
1931 ROC 20Y 20 cash Double Flag(Star)copper coin -14022020035137 $20 $15
1904 SHANTUNG Guang Xiu Yuan Bao 10 cash copper coin -14022020035136 $20 $15
An-Hwei Guang Xiu Yuan Bao 5 CASH copper coin -14022020035132 $20 $15
1918 Kwang Tung Pro Two Cents copper coin -14021919492315 $20 $15
1910 Xuan Tong Tai-Ching-Tong-Bi ONE WEN copper coin -14021919492314 $20 $15
1911 Portrait of Sun Yat-sen coins founding copper coin -14021919492312 $20 $15
(Matching the Obv&Rev wrong version) Dang Yuan + HuNan Dragon copper coin -14021919492311 $25 $20
1936 Republic of china 25Y Chiang portrait Constitution commemorative copper coin -14021919492310 $25 $20
1925 Republic of china 14Y Shan-Gan 40 cash copper coin -14021919492309 $25 $20
1924 Republic of china 13Y 10 cash copper coin -14021919492308 $20 $15
1941 Republic of china Chiang portrait GuBu Half Dollar copper coin -14021919492306 $30 $25
Rare Wrong version(SZECHUEN)1904 FUNG-TIEN Guang Xiu 20 Cash copper coin -14021803243104 $35 $30
1936 Republic of china 26Y Jidong Government 5pc copper coin -14021418403477 $120 $90
1939 Republic of china 29Y HUA XING 10 CENTS Nickel coin -14021418403476 $20 $15
1928 Republic of china Northeast 1 FEN copper coin -14021418403475 $25 $20
Rare Pattern shift Wrong version GUANG XIU TONG BAO BAO LI COPPER COIN -14021418403473 $25 $20
GUANG XIU TONG BAO BAO GUANG(KWANG-TUNG) COPPER COIN -14021418403469 $12 $8
1906 HU-POO(ZHE)GUANG XIU TAI-CHING-TONG-BI 2 CASH COPPER COIN -14021418403469 $25 $20
1906 HU-PEN GUANG XIU YUAN BAO ONE CASH COPPER COIN -14021418403468 $25 $20
1908 GUANG XIU 1 WEN XU-SHEN 2PC COPPER COIN -14021418403467 $35 $30
1909 XUAN TONG TAI-CHING-TONG-BI 1 WEN COPPER COIN -14021219321465 $25 $20
Rare Pattern shift Wrong version HU-PEI PRO GUANG XIU TEN CASH COPPER COIN -14021219321461 $30 $25
1905 GUANG XIU 31Y FUNG-TIEN TEN CASH COPPER COIN -14021219321459 $20 $16
1903 GUANG XIU 32Y FUNG-TIEN TEN CASH COPPER COIN -14021219321458 $25 $20
1912 Republic of China 2Y SZECHUEN 200 cash copper coin -14021219321457 $25 $20
1933 Republic of China 22Y 2FEN 1FEN 5LI copper coins -14021219321456 $35 $30
1902 GUANG XIU 28Y AN-HWEI TEN CASH COMMEMORATIVE COPPER -13112520233694 $20 $15
1921 Republic of china Xu ShiChang Commemorative Coins copper -13112520233693 $20 $15
1928 Republic of china SHAN-SI 2 CENTS copper -13112520233692 $15 $10
1935 Republic of China 25Y (PING)ONE CENT copper -13112520233690 $20 $15
Japan commemorative coins (occupied Manchuria Memorial) 45MM -13110402260455 $25 $20
CHINA QING TAIWAN PAY COPPER 45MM -13110402260454 $25 $20
FOO KIEN PRO ZHONG HUA TONG BI 10 CASH COPPER -13110402260453 $12 $10
Republic of China Horses, orchids 2pc copper -13110402260444 $20 $15
GUANG XIU YUAN BAO Northeast 2 JIAO copper -13091717540555 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO Mint Plant 2 JIAO copper -13091717540554 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO 2 JIAO copper -13091717540553 $10 $8
GUANG XIU YUAN BAO KIANG-SI 10 CASH copper -13091717540552 $8 $6
GUANG XIU YUAN BAO (SICHUEN)10 CASH COPPER COIN -13091717540548 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(NING)10 CASH COPPER COIN -13091717540546 $10 $8
1911 Republic of China SICHUEN 50 CASH copper coin -13091717540539 $9 $7
1911 XUAN TONG TAI-CHING-TI-KUO 5 CASH COPPER COIN -13091717540536 $12 $10
1904 GUANG XIU YUAN BAO FENG-TIEN 20 CASH COPPER COIN -13091717540535 $12 $10
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(FIEN) 20 CASH COPPER COIN -13091717540529 $10 $8
1926 Republic of China 15 Years SICHUEN 50 CASH coppers -13091717540525 $10 $8
1936 Republic of China 25 Years(JIN)10 MEI COPPER COIN -13091717540519 $15 $12
GUANG XIU YUAN BAO FOO-KIEN(MIN) 10 CASH COPPER COIN -13091717540513 $10 $8
Republic of China Xin-Jiang 20 cash copper coin -13091717540512 $20 $15
GUANG XIU YUAN BAO FIEN-TIEN(KUI MO) TEN CASH COPPER COIN -13091717540511 $15 $12
GUANG XIU YUAN BAO KIANG-SOO TWENTY CASH COPPER COIN -13091717540508 $10 $8
GUANG XIU YUAN BAO KWANG-NAN ONE TAEL COPPER COIN 45MM*3MM -13091717540507 $20 $15
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(WAN) 20 CASH COPPER COIN -13091717540506 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(KIRIN) 20 CASH COPPER COIN -13091717540505 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(YUN) 20 CASH COPPER COIN -13091717540504 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(DIAN CHUEN) 20 CASH COPPER COIN -13091717540503 $10 $8
GUANG XIU TAI-CHING-TI-KUO(NING) 20 CASH COPPER COIN -13091717540502 $10 $8
GUANG XIU YUAN BAO, AN-HWEI TWENTY CASH COPPER -13082120180836 $20 $15
GUANG XIU YUAN BAO SZE CHUEN 30 CASH COPPER -13082120180835 $20 $15
GUANG XIU YUAN BAO KIRIN 20 CASH COPPER -13082120180833 $20 $15
Republic of China founding commemorative coins TWENTY CASH copper -13082120180831 $20 $15
GUANG XIU YUAN BAO FOO-KIEN 10 CASH COPPER -13082120180827 $20 $15
1918 Republic of China Kwang-Tung TWO CENTS copper -13082120180825 $12 $8
GUANG XIU YUAN BAO KIANG-SO TEN CASH COPPER -13082120180819 $20 $15
1924 Republic of China ZHONG HUA TONG BI TEN WEN copper -13082120180817 $15 $10
XUAN TONG TI-CHING-TONG-BI ONE CENT COPPER -13082120180813 $10 $8
Hong Xian Founding commemorative coins HU-NAN TEN CASH copper -13082120180812 $15 $10
1911 Republic of China Kwang-Tung ONE CENT copper-13082120180802 $15 $10
GUANG XIU YUAN BAO FOO-KIEN 10 CASH COPPER $20 $15
Manchukuo Kang De Yuan years 5 LI copper $10 $6
Republic of China 22 years 1 FEN copper $10 $6
Manchukuo Kang De 6 years 1 FEN copper $10 $6

Contact us:
Call:  Fax:
Email:service@chancientcoins.com  MSN:service@chancientcoins.com